450.000

Giá thay màn hình Samsung Galaxy A30 là 500 TL. Việc thay thế màn hình được thực hiện bởi các kỹ thuật viên chuyên nghiệp của SAMSUNG sử dụng thiết bị kỹ thuật viên sản xuất đặc biệt trong môi trường đáp ứng tất cả các điều kiện dịch vụ kỹ thuật cần thiết. Thời gian sửa chữa là 1 giờ khi đến địa chỉ dịch vụ kỹ thuật của chúng tôi và 3 (ba) ngày làm việc khi bạn được hưởng lợi từ dịch vụ vận chuyển miễn phí 2 chiều của chúng tôi

Xem địa chỉ cửa hàng Hotline: 0919118162
Danh mục: