800.000

Giá thay màn hình Samsung Galaxy Note 10 Plus là 6 tháng với bảo hành dịch vụ kỹ thuật GSM Communications là 3200 TL. Thời gian sửa chữa là khoảng 1 giờ khi đến địa chỉ dịch vụ kỹ thuật của chúng tôi và 3 (ba) ngày làm việc khi sử dụng dịch vụ vận chuyển miễn phí 2 mặt. Thông tin của bạn sẽ không bị xóa. Màn hình gốc được sử dụng. Việc thay thế màn hình là một

Xem địa chỉ cửa hàng Hotline: 0919118162
Danh mục: