800.000

Giá thay màn hình iPhone Xs là 2300 TL . Nếu màn hình điện thoại của bạn bị hỏng, bạn có thể thực hiện thay đổi màn hình bởi các kỹ thuật viên APPLE của chúng tôi, những chuyên gia trong lĩnh vực của họ trong vòng trung bình 30 phút . Quá trình này là 3 (ba) ngày làm việc khi sử dụng dịch vụ vận chuyển miễn phí 2 mặt của chúng tôi. 

Xem địa chỉ cửa hàng Hotline: 0919118162
Danh mục: