560.000

Giá thay thế camera sau của Samsung Galaxy Note 9 là 250 TL , giá thay thế camera trước là 180 TL . Sản phẩm gốc được sử dụng để thay thế máy ảnh . Thông tin của bạn sẽ không bị xóa sau khi sửa chữa. Chất lượng quay video và chụp ảnh của máy ảnh trở lại hiệu suất của ngày đầu tiên. Điện thoại của bạn được giao cho bạn với thẻ bảo hành camera GSM Communication .

Xem địa chỉ cửa hàng Hotline: 0919118162
Danh mục: